Spam från DokuMera

Spam från DokuMera

Min mailadress ligger rätt öppet här och där, och jag anger den lite överallt, så därför kan jag köpa ett enstaka felriktat spam. Trots att det inte är tillåtet att skicka obeställd reklam till privatperson eller enskild firma.

Men när mailet är riktad till min son, inte ännu fyllda tre år, så blir jag lite förbannad. Visst, han läser inte det, men å andra sidan har han inte fyllt i sin adress någonstans heller. Så vitt jag vet ligger den inte synligt, förutom på hans egen sida.

Det sköna med DokuMera är att de skriver följande i mailet:

Innehållet i nyhetsbrev ska inte tolkas som ett åtagande från DokuMeras sida. Informationen sänds ut i befintligt skick, utan garantier och digitala signaturer. Vårt nyhetsbrev skickas automatiskt till våra kunder och intressenter. Vill du inte ha detta nyhetsbrev framöver, klicka här för att avprenumerera.

Jag måste alltså avprenumerera trots att jag inte är vare sig kund eller intressent.

Så här skriver de själva på sin sida:

Mer spam från DokuMera.

Under Checklista e-postmarknadsföring läser man följande:

E-postmarknadsföring är ett snabbt, kostnadseffektivt och mätbart sätt att nå existerande och potentiella kunder. Det är dock viktigt att nyhetsbrevet har ett värde för mottagaren t.ex. branschnyheter, tips kring användande av företagets produkter / tjänster eller relevanta erbjudanden, så att det inte uppfattas som sk. ”spam”. Punkter som tas upp i denna checklista är bl.a. förberedelse av utskicken, skapande av en databas och införskaffandet av prenumeranter.

På ett annat ställe:

E-postmarknadsföring har vuxit i takt med Internetanvändandet och är numera ett snabbt och kostnadseffektivt verktyg. För att ens utskick inte skall klassas som s.k. spam är det säkrast att först fråga mottagaren om tillstånd att skicka e-post.

Bloggen Portable Media skriver fint om hur man svärtar ner sitt varumärke genom att agera som DokuMera gör.

Jag hoppas jag nu har lyckats bidra till att DokuMera hängs ut ytterligare för sitt fula sätt att marknadsföra sig.

EU-reglerna för spam finns att läsa här. De anger rätt tydligt att man inte får skicka e-postreklam till privatpersoner utan medgivande. Angående att samla in adresser:

Förbjudet att samla in adresser på Internet för utskick

Reglerna om uppgiftsskydd förbjuder okontrollerad insamling av personuppgifter på offentliga Internetplatser, som exempelvis webbplatser och chattlinjer. Det spelar ingen roll om insamlingen sker med ett automatiskt insamlingsprogram eller om det sker manuellt. Mot denna bakgrund är det inte heller tillåtet att samla in aktiva adresser och använda de som underlag för utskick.

På Konsumentverkets sida kan man anmäla spam, vilket jag nu också har gjort, två gånger. För Love och för mig.

Ett svar på ”Spam från DokuMera”

  1. Det kan upplysas om att ”någon” även har börjat kommentera på sajter och bloggar och i dessa länkat tillbaka till Dokumeras egen webbplats. Känns onekligen som att Dokumera försöker sig på en kampanj utan att ha egentlig koll på vad man gör.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.