Gotland ska bli bäst i Sverige på IT

Idag på morgonen var IT-minister Anna-Karin Hatt gäst i God Morgon Almedalen och då nämnde hon att Region Gotland skulle skriva på en avsiktsförklaring där man mer eller mindre förbinder sig att leva upp till de högt ställda målen som regeringen satt med den digitala agendan.

Så klockan 13.30 utanför Donnerska huset hade en liten skara samlats för att bevittna det smått historiska ögonblicket. Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande, och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, skrev på ett papper.

I oktober 2011 lanserade regeringen strategin ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Gotlands breda satsning, där socknarna bygger fiber hem till alla fastigheter, ger oss unika möjligheter att bli ledande när den nationella agendan ska förverkligas, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Från gotland.se.

Som ni eventuellt kan höra i filmen (lite dåligt ljud) och läser i citatet ovan, så fokuserar Åke Svensson oerhört mycket på bredbandsutbyggnaden. Något som faktiskt regionen inte jobbar så mycket med eftersom det är privata krafter som driver den utvecklingen.

Inte ett ord om öppen data, inte ett ord om vad regionen tänker göra för att uppfylla det mål man nu satt för sig själva. Jag hoppas innerligt att det här inte bara är tomma ord för att skaffa sig billiga poäng inför IT-ministern utan att det faktiskt görs något.

Jag ska göra allt för att få vara med i de här diskussionerna, att få komma med inspel om vad som ska göras och jag bistår mer än gärna med tips om vilka personer som man ska prata med, som är bäst på det här i landet.